FEATURED

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒

เมื่อวันอังคารที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมีนายสมณ์  พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ร่วมด้วยฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการทั้ง ๗ ชุด เพื่อพิจารณา นโยบาย ทิศทาง พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บท และแนวทางการบูรณาการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เอเชียน บีช โปโล ส่งกำลังใจ ส่งพลังสร้างคนดี

การแข่งขันขี่ม้าโปโลชายหาดการกุศล เอเซียน บีช โปโล แชมเปี้ยนชิพ อินเตอร์คอนติเนนตัล บี กริม 2014 ได้จัดขึ้นเพื่อมอบพลังแทนความห่วงใยต่อผู้ต้องขังหญิง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยจัดการแข็งขันขี่ม้าโปโลชายหาดชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดย สุวัจน์  ลิปตพัลลภ เป็นประธานที่ปรึกษาจัดการแข่งขัน ร่วมกับ ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม โดยรายได้มอบให้ โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอฯ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดให้กลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมร่วมทั้งช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจ

ประกวดชุดผู้ต้องโทษสารพัดไอเดีย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ในเฟซบุ๊ก “คนห้องกรง” ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw จัดทำขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีไอเดียได้เข้าร่วมประกวดชุดนักโทษที่คิดค้นขึ้นได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งขณะนี้มีผู้ส่งผลงานชุดนักโทษเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้ผู้จัดกิจกรรมได้เชิญชวนให้ร่วมประกวดชุดนักโทษ โดยกำหนดว่าชุดที่ออกแบบนั้นต้องใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ดูแล้วรู้ว่าเป็นนักโทษเหมาะสมกับชีวิตในเรือนจำ (อยู่ข้างในคุกก็ได้ ข้างนอกก็ได้ ใส่มาศาลก็ได้) และที่สำคัญต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมโหวตลงคะแนนชุดที่ถูกใจได้ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 หลังจากนั้นจะประกาศผลและนำแบบชุดนั้นไปยื่นให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาต่อไป

จับยาบ้าสูตรติดง่ายเลิกยาก

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สุรพล  ทวนทอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.พุทธชาติ  เอกฉันท์ และ พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รอง ผบช.ปส. ร่วมกันแถลงจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติด โดย พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวว่า จากการตรวจสอบยาบ้าล็อตดังกล่าว พบว่ามีสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ เป็นเลข 999 เป็นของกลุ่มว้าใต้และมีสารเมทแอมเฟตามีน 20% เครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้ เป็น 1 ใน 11 เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน จ.สมุทรปราการ มีแหล่งพักยาเสพติดอยู่ที่ ซ.ลาซาล ก่อนจะนำส่งต่อไปยังโรงงานใน จ.สมุทรปราการ และ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

MOU คืนคนดีสู่สังคม เปิดพื้นที่คนก้าวพลาด

นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย ทพ.กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด โดยนายชาญเชาวน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า จุดประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้กระทำความผิด และปรับทัศนคติของชุมชนรวมถึงบุคคลรอบข้าง เพื่อส่งมอบคนดีคืนสู่สังคม

พลังชุมชนเริ่มจากคนธรรมดา

นับตั้งแต่กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทั้งในรูปแบบของอาสาสมัครและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 4 ทศวรรษ จวบจนปัจจุบันมีเครือข่ายภาคประชาชนที่เคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรมสอดคล้องกับแนวคิด ยุติธรรมก้าวหน้าประชามีส่วนร่วม และได้มีการรวมกลุ่มกันในชุมชนจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายเป็น ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ถึงแม้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนจะเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีความหลากหลายของวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม แต่ทุกคนล้วนมีจิตอาสา และสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมระดับชุมชน ในบทบาทของผู้ให้ ด้วยการให้คำแนะนำและแก้ปัญหาในชุมชน การแก้ไขฟื้นฟูสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด และบทบาทของผู้ประสาน ด้วยการลดข้อพิพาท และความขัดแย้งในชุมชน ตลอดจนบทบาทของผู้ปกป้อง หรือ ผู้พิทักษ์ ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสของการกระทำความผิดที่จะมีขึ้นในชุมชน จากความเพียรพยายามที่จะขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมของจิตอาสาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ยังคงมุ่นมั่นต่อไปในการสร้างศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพลังชุมชน ดังนั้นในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา นายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ จึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ในจังหวัดนำร่องที่จะได้มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล ด้วยการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในภูมิภาค และได้มีการเข้าพบเพื่อการพบปะพูดคุยกับฝ่ายปกครองในระดับจังหวัดและท้องถิ่น

เปิดค่ายเยาวชน

นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติโดยใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือ ซึ่งจัดขั้นระหว่าง วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชนให้มีเจตคติที่ดีต่อตนเองรวมถึงการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง พล.ร.11 อ.เมืองฉะเชิงเทรา

ร้อนจัด อันตรายต่อโรคเบาหวาน ผู้ต้องขังหญิงดับคาเรือนจำ

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 เมษายน 2557 ร.ต.ท.ศรุต  ทับเงิน ร้อยเวร สภ.เมืองชัยนาท รับแจ้งจากเรือนจำชัยนาทว่า มีผู้ต้องขังเสียชีวิตภายในเรือนจำ จึงเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท แพทย์จากเวร รพ.ชัยนาทนเรนทร ซึ่งที่เรือนพยาบาลของเรือนจำชัยนาท ได้พบศพนางกาหลง  สรรประสิทธิ์ อายุ 62 ปี ผู้ต้องขังในคดียาเสพติด เข้ามาอยู่ในเรือนจำชัยนาทได้ประมาณ 1 เดือน โดยคดีอยู่ระหว่างการสืบพยาน เมื่อทำการชัณสูตรศพไม่ปรากฏพบร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อย่างใด โดยประวัติทางการแพทย์ นางกาหลงเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลังจากถูกส่งตัวเข้าเรือนจำก็มีอาการกำเริบมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งส่งตัวไปพักรักษาตัวที่ รพ.ชัยนาทนเรนทร และแพทย์เพิ่งอนุญาตให้กลับเข้าเรือนจำ แหล่งข่าวภายในเรื่อนจำเผยว่า หลังจากกลับจากโรงพยาบาลนางกาหลงก็มีอาการเบื่ออาหารและท้องเสีย ทำให้ต้องเข้านอนที่เรือนพยาบาล แต่ด้วยความที่เป็นผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและอากาศร้อนจัดทำให้นางกาหลงที่ถ่ายบ่อยครั้งเกิดภาวะขาดน้ำและช็อกเสียชีวิตอย่างกะทันหัน

จับเอเย่นต์ยาบ้าเครือข่ายบางขวาง

วันที่ 28 เมษายน 2557 เมื่อเวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สุคุณ  พรหมายน ผบก.น.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.เอก  เอกศาสตร์ รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.สันทัด  ลยางกูร ผกก. พ.ต.ท.กิตติพงษ์  สินมาลี สวป.สน.ร่มเกล้า และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายป้องกันปราบปราม ร่วมการแถลงข่าวการจับกุม นายคเชนทร์  หรือมัด เอี่ยมปรีดาพร้อมของกลางยาบ้า และระเบิด โดยสามารถจับกุมได้ที่เขตมีนบุรี โดย พ.ต.อ. เอก กล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายคเชนทร์มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่มีนบุรี ร่มเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้ทำการสืบสวนและเฝ้าสังเกตพฤติกรรม จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่า ยาเสพติดเป็นของบังดำ ซึ่งเป็นนักโทษในเรือนจำบางขวาง โดยบังดำจะติดต่อมาทางโทรศัพท์ เพื่อให้นายทองเอายามาให้ตน จากนั้นตนก็จะขับรถ จยย.ไปรับยาดังกล่าวที่บริเวณซอยหัวตะเข้ ก่อนที่จะส่งให้เอเย่นต์รายย่อย ซึ่งขณะนี้ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่เรือนจำเพื่อขอข้อมูล และประสานความร่วมมือเพื่อหาแนวทางในการป้องกันต่อไป 

โครงการสังคมปลอดภัยไร้รุนแรง

ในโอกาสวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล ได้มีการจัดโครงการสังคมปลอดภัยไร้รุนแรงขึ้นซึ่งเป็นโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยทรงมอบให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและดำเนินกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

กระทรวงวัฒนธรรมจี้ผุดแผนต้านภัยทุจริตคอร์รัปชั่น

นายปรีชา  กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมใหม่ สังคมต้านภัยทุจริตคอร์รัปชั่น เผยว่า ได้ประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าที่ประชุมมีมติให้แต่ละหน่วยงานเสนอแนวทางการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ข้าราชการไม่คอร์รัปชั่นนั้นจะต้องทำอย่างไร และดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง มาช่วยกำหนดแนวทางและให้เร่งดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้สมบูรณ์ จากนั้นคณะอนุกรรมการจะได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ประกาศใช้เป็นวาระแห่งชาติและให้ส่วนราชการนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติทั่วประเทศ

กระทรวงยุติธรรมร่วมกับจังหวัดลพบุรีเสวนาช่วยปลดหนี้

นางสุวนา  สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาราชภัฏเทพสตรีลพบุรี โดยมีผู้นำชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก

เปิดสอนปริญญาโทในเรือนจำ

มสธ. เปิดสอนปริญญาโทในเรือนจำ ปีการศึกษา 2557 โดยเริ่มที่เรือนจำบางขวางก่อน ด้าน ผศ.อรสา  ปานขาว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยว่า มสธ.ได้รับการประสานจากกรมราชทัณฑ์ว่า ขณะนี้มีผู้ต้องขังจำนวนมากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เนื่องจากที่ผ่านมาแม้จะได้รับโอกาสในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีแล้ว แต่ผู้ต้องขังยังอยากได้รับความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มสธ. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในเรือนจำ เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้ต้องขัง และเป็นความพร้อมของมหาวิทยาลัย